Durant aquest curs elaborarem un Pla d´Empresa, intentant en tot moment combinant la Teoria amb la realització d´una sèrie de Fitxes Pràctiques.