UF

Nom unitat formativa

H.C.

H.Ll.D

H.Totals

UF1

Deformació de carrosseries i xassís

33

33

66

UF2

Bancades: Col·locació de carrosseries o xassís

33

33

UF3

Reparacions: Tirs frontals i posteriors

66

66

UF4

Reparacions: Tirs laterals

33

33