Cours disponibles

M11: Manteniment Electromecànic en Indústries de Procés

Catégorie: QUB0_2
 • Professor/a: PROF-Jordi Bonet

Tutoria QFS2

Catégorie: QUB0_2

QFS2_M10_Condicionament i Emmagatzematge de Productes (UF2)

Catégorie: QUB0_2
 • Professor/a: PROF - Marta Amador

QUB0_2_M15 Projecte de fabricació de productes farmacèutics biotecnològics i afins.

Catégorie: QUB0_2
 • Professor/a: PROF - Joaquim Monleon
 • Professor/a: PROF - Joaquin Monleon Rebollar

QFS2_M11_Manteniment Electromecànic en Indústries de Procés

Catégorie: QUB0_2
 • Professor/a: PROF-Alberto Garcia

QFS2 M4 Principis de biotecnologia

Catégorie: QUB0_2
 • Professor/a: PROF - Jaime Carmona Lopez

QFS2 M17 Mòdul dual

Catégorie: QUB0_2
 • Professor/a: PROF - Eduard García
 • Professor/a: PROF - Eduardo Garcia Pelaez
 • Professor/a: PROF - Joaquim Monleon
 • Professor/a: PROF - Joaquin Monleon Rebollar

QFS2.M7.Tècniques de producció biotecnològica

Catégorie: QUB0_2
 • Professor/a: PROF - Jaime Carmona Lopez
 • Professor/a: PROF - Eduard García