Curs d'informàtica de 4rt, segons el currículum vigent.

L'OBJECTIU d'aquest curs és conèixer i practicar les competències bàsiques matemàtiques de 4t ESO

Français4