L'eix central d'aquesta optativa és la mediació com a via per a la resolució pacífica de conflicts dins del projecte de construcció d'una cultura de la pau. Els continguts per tant treballaran la comprensió del conflicte com una oportunitat per el creixement personal i col·lectiu, la identificació i gestió positiva de les emocions i sentiments i  la pràctica comunicativa basada en el diàleg i en la voluntat de trobar sortides negociades que afavoreixi a les parts de manera justa i equitativa i que contribeixi a la consecució d'un clima social favorable a la convivència.