Aquest curs consisteix en l'estudi del disseny d'estris de processat de xapa i estampació.