UF

Nom unitat formativa

H.C.

H.Ll.D

H.Totals

1

Elements fixos enganxats i engrapats

41

41

2

Desmuntatge d’elements fixos soldats

33

17

50

3

Equips de soldadura

41

41

4

Substitucions parcials o completes d’elements fixos no estructurals.

66

66

Tutoria del grup AX2 de carrosseria

UF

Nom unitat formativa

H.C.

H.Ll.D

H.Totals

UF1

Deformació de carrosseries i xassís

33

33

66

UF2

Bancades: Col·locació de carrosseries o xassís

33

33

UF3

Reparacions: Tirs frontals i posteriors

66

66

UF4

Reparacions: Tirs laterals

33

33