Available courses

MM1 M05 Automatismes

 • Professor/a: PROF-Jonatan Holgado
 • Professor/a: PROF - Manel Lledo Muela
 • Professor/a: PROF-Mar Martínez Tarrazona

MM-1 M6 Interpretació i Representació Gràfica

 • Professor/a: PROF-Joan Marc Comalada
 • Professor/a: PROF - Oscar Pulido Leon
 • Professor/a: PROF - Josep Vilà  Xicola

MM1 MP01 Processos de fabricacio

 • Professor/a: PROF-Joan Marc Comalada
 • Professor/a: PROF - Oscar Pulido Leon
 • Professor/a: PROF - Josep Vilà  Xicola

MM1 Tutoria

 • Professor/a: PROF-Joan López

MM2 MP14 Mòdul de Projecte/Dual

 • Professor/a: PROF - J M Lorenzo Granados

MP03 (MM1) Fabricació per abrasió, electroerosió, tall i conformat i processos especials.

 • Professor/a: PROF-Joan López
 • Professor/a: PROF - Oscar Pulido Leon

MM2 MP02 Mecanització per control numèric

 • Professor/a: PROF - J M Lorenzo Granados
 • Professor/a: PROF - MIGUEL ANGEL RAMOS OLIVERAS

MM1 MP05 SISTEMES AUTOMATITZATS

 • Professor/a: PROF-Joan Marc Comalada
 • Professor/a: PROF - J M Lorenzo Granados

MM2-M10 Anglès Tècnic

 • Professor/a: PROF - Esperanza Costa Riera

MM2 M14 i STS PROJECTE

 • Professor/a: PROF-Nuria Esteban
 • Professor/a: PROF-Mar Martínez Tarrazona
 • Professor/a: PROF - Diego Méndez

M07 Verificació de productes mecàncis.

 • Professor/a: PROF-Joan Marc Comalada
 • Professor/a: PROF-Jonatan Holgado
 • Professor/a: PROF - Manel Lledo Muela

MM2 MP11 SÍNTESI

 • Professor/a: PROF-Mar Martínez Tarrazona
 • Professor/a: PROF - MIGUEL ANGEL RAMOS OLIVERAS

M06 Interpretació i representació gràfica.

 • Professor/a: PROF-Joan Marc Comalada
 • Professor/a: PROF - Manel Lledo Muela
 • Professor/a: PROF - Manel Lopez
 • Professor/a: PROF - Oscar Pulido Leon
 • Professor/a: PROF - Josep Vilà  Xicola

MM1 MP04 Fabricació per arrencament de ferritja.

 • Professor/a: PROF-Joan López
 • Professor/a: PROF - J M Lorenzo Granados
 • Professor/a: PROF - Oscar Pulido Leon
 • Professor/a: PROF - MIGUEL ANGEL RAMOS OLIVERAS