Apunts , Exercicis , etc de Automatísmes  pneumàtics , hidràulics elèctrics i PLC.

Teoria i exercicis sobre intruments de mesura i tècniques de verificaciós sobre peces obtingudes per fabricació mecànica.

Teoria i activitats per aprendre a croquitzar segons  normativa.

Aprendre a treballar 2D i iniciar-se en les 3D amb programes de CAD (disseny assistit per ordinador).