Teoria i activitats per aprendre a croquitzar segons  normativa.

Aprendre a treballar 2D i iniciar-se en les 3D amb programes de CAD (disseny assistit per ordinador).