Curs d'informàtica de 4rt, segons el currículum vigent.

En aquest curs trobareu exercicis de matemàtiques pel grup de 4t ESO B.

L'OBJECTIU d'aquest curs és conèixer i practicar les competències bàsiques matemàtiques de 4t ESO

Curs de Química de 4rt ESO 2015-2016