Mòdul professional 2: Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge

Durada: 198 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores

Equivalència en crèdits ECTS: 13

Unitats formatives que el componen:

UF 1: instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques. 33 hores

UF 2: transmissió de força i trens de rodatge: funcionament i avaries. 66 hores

UF 3: reparació de transmissions i trens de rodatge. 66 hores

 

Activitats d'ensenyament i aprenentatge.

UF1: Motors: funcionament, components i verificacions (48h)

  NF1 Termodinámica (8h)

  NF2 Funcionament dels motors (34h)

  NF3 Verificació dels elements del motor (42h)

UF2: Sistemes auxiliars del motor i diagnosi (42h)

  NF4 Gestió integral del motor (42h)

  NF5 La diagnosis (38h)

UF3: Procediments i tècniques de reparació de motors

 NF6 La reparació (34h)

 NF7 Tècniques de reparació (33h)

UF1. Representacions gràfiques i mecanització (66 hores)

UF2. Elements amovibles (33 hores)

UF3. Elements metàl·lics i sintètics (33 hores)

UF4. Unions elements fixes (46 hores)

UF5. Transformacions opcionals (20 hores)

Moodle del mòdul 6 (M6) Estructures del vehicle. (AS1)

Pràctiques i activitats :

UF1

Pt.1.1.Qüestions referents a la fabricació de una carrosseria.

Pt1..2.Qüestions referents a les característiques constructives de la carrosseria.

Pt.1.3. Càlcul de Estàtica: sistemes de forces: composició i descomposició.

Pt..1.4..Evaluació de riscos

UF2.

Pt.2.1.Treball monogràfic referent a inspecció visual de danys i la seva valoració.

Pt.2.2.Qüestions referents a la verificació de un cop al vehicle.

Pt.2.3. Activitat vocabulari tècnic angles..

Pt.2.4.Mesura i verificació amb compàs de vares.

Pt.2.5 .Elaboració de pressupostos i taxació amb programes informàtics

UF3.

Pt.3.1.Activitat funcionament equips estirat

Pt.3.2.pressupost de reparació amb programari

Pt.3.3.Realització de tirs i contratirs.

Pt.3.4.Planificació reforma d'importància de la carrosseria.

UF1 Processos de manteniment de vehicles i grans flotes (50 hores).

UF2 Emmagatzematge i control del magatzem (27 hores).

UF3 Recepció (22 hores).

UF1: Tècniques de comunicació, empresa i atenció al client. 33 hores

UF2: Feedback amb clients i control de qualitat. 33 hores